Eigenschappen van het document  Druk deze pagina af
Eigenschappen van het documentX
Titel:Beregeningen voor aanleg door derden of zelfbouw,
Publicatiedatum:September 17, 2014
Hits:14205
Categorie:Andere inhoud
Taal:Nederlands
Ook beschikbaar in de volgende talen:

Beregeningen voor aanleg door derden of zelfbouw,

Vraag: kan ik de begroeiing automatisch water geven?

 

U heeft met veel moeite en liefde een pracht van een bloementuin of moestuin aangelegd, uw sportverening zaaide net een sportveld in , je bent landbouwer en regen blijft uit. Het succes van uw tuin, sportveld, groentenveld staat of valt voor een groot deel met tijdig en voldoende water geven.

Automatisch water geven, precies daar waar het nodig is, en precies zoveel als nodig is, … ook indien u niet thuis bent. Wie heeft daar nooit bij stilgestaan?

 

Het antwoord: een beregeningssysteem.

 

Met behulp van een aantal componenten kan je een beregeningssysteem zelf samenstellen of laten aanleggen. Dit is dikwijls bijna onzichtbaar opgebouwd. Een sensor meet de behoefte aan water, een programmator start en stopt de sproeiinsstallatie op het moment dat dat nodig is, sproeibuizen brengen het water naar rotors, druppelbevloeiiers, microsproeiers, waterkanonnen... die het op de juiste wijze bij de planten brengt, precies waar het nodig is.

 

Een beregening installeren: hoe ga je tewerk?

Kan ik zelf mijn eigen beregening aanleggen?

 

            

 

Het feitelijke materiaal dat je gebruikt om een beregening van een moestuin, gazon of groot veld aan te leggen verschilt sterk, de nodige hoeveelheid water, de manier waarop het aangebracht wordt, de frequentie ... zijn telkens anders. Maar het technische aspect en de basiscomponenten van beregeningen zijn in alle gevallen min of meer gelijk.

Automatic Spraying systems kan je in elk van de vernoemde situaties van de juiste componenten voorzien!

 

 

Het waterreservoir.  Leidingwater, grondwater, regenwater.

 

Beregenen kan heel makkelijk met leidingwater, maar dat is relatief duur.

Indien de mogelijkheid bestaat een boorput te slaan krijg je toegang tot goedkoop water. Ons bedrijf heeft alle kennis en know-how in huis om een put voor je laten boren. Aarzel niet en vraag om informatie.

Van in de boorput, of van boven pompt men het water naar de verdelers en de leidingen. Automatic Spraying systems heeft meerdere types pompen ter beschikking die in een boorput gebruikt kunnen worden:  onderwaterpompen , alsook een groot gamma aan  zelfaanzuigende pompen is beschikbaar.

Een derde alternatief is om al dan niet gedeeltelijk gebruik te maken van regenwater, een duurzame en ecologische waterbron. Overweeg hierbij zeker om een zogenaamd regenwatersysteem te installeren!

 

De waterleidingen en afsluiterputten/distributiecentra brengen het water bij de verdelers in beregeningssystemen

De juiste leiding voor de juiste toepassing, wij beschikken over een enorm assortiment leidingen, gaande van leidingen voor esthetische toepassingen in mooie grasvelden (veelal onzichtbaar weggewerkt) tot groot-diameter leidingen voor de landbouw. Wij hebben de kennis om exact de juiste diameter voor jouw toepasing voor je uit te rekenen.

De meest eenvoudige opstelling kan volstaan met één waterleiding, de meerderheid van de toepassingen vergen echter meerdere waterleidingen of zelfs groepen van waterleidingen, die elk van pomp-regen of leidingwater moeten worden voorzien. De plaats waar deze waterleidingen samen komen is meestal -maar niet noodzakelijk- aan het zicht onttrokken en ingebed in een goed bereikbare  afsluiterput.  De apparatuur in zulk een put kan erg complex worden. Stel je namelijk de situatie voor waarbij de hoeveelheid beschikbaar water per tijdseenheid (debiet) niet voldoende is om simultaan alle waterleidingen van voldoende water te voorzien. We gaan dan het beschikbare water in de tijd spreiden over de leidingen (of groepen van leidingen). Eerst één leiding – of groep leidingen- gedurende een welbepaalde tijd, en dan de volgende.  Er zijn naast het beperkte waterdebiet nog andere redenen denkbaar om apparaten te plaatsen tussen waterbron en waterverdelers. Druppelverdelers bijvoorbeeld, vereisen een heel ander soort van watertoevoer dan sproeiers.

Automatic spraying systems weet hoe ze in elke situatie de juiste apparatuur samen moet stellen.

 

De waterverdelers: van sterke sproeiers tot druppelverdelers

 

Waterverdelers zijn er in vele soorten. En ook hier kiest me voor dat type waterverdeler dat het beste overeenkomt met het doel. Bij dichte begroeiing, bijvoorbeeld, bereikt veel van het water dat bovenop de begroeiing wordt gelost de wortels niet of amper, in dat geval is bijvoorbeeld een druppelslang efficiënter. De druppelslang geeft het water direct boven de wortels af. Root Water Systems brengen het water tot bij de wortel van de boom.  Gaat men voor besproeiing, dan kan de wijze ervan ook sterk variëren, landbouwers besproeien het veld met krachtige spuitkoppen die grote oppervlakten bedekken terwijl voor de bewatering van gazons dikwijls voor verborgen sproeiers (pop-up sproeiers) wordt geopteerd, ingegraven en automatisch tevoorschijn komend op gezette tijdstippen. We hebben pop-up sproeiers voor oppervlakken tot 5,5m diameter, rotors bereiken een oppervlakte van 7,6 tot 15,2 m diameter. Pop-up nevelaars zijn dan weer ideaal voor kleinere oppervlakken zoals bv. de uni-spray van rainbird. Sproeikoppen zoals de 'variable arc nozzle' (VAN) zijn ideaal voor heesters en dergelijke omdat het sproeipatroon ervan heel makkelijk aan elke situatie aan te passen is.

 


Deze eerste drie onderdelen zijn essentieel, de volgende onderdelen zijn dan misschien wel optioneel maar daarom niet minder handig. Voor erg complexe installaties wordt het onmogelijk om volledig manueel te opereren en is een zekere mate van automatisatie onontbeerlijk

 

Besturingsautomaten / Beregeningsautomaten

   

 

Zoals eerder gezegd kan een eenvoudige installatie manueel bediend worden, met kranen en dergelijke meer, maar indien het gecompliceerder wordt, of als het systeem autonoom moet kunnen functioneren komen beregeningsautomaten in het vizier.

De besturingsautomaat is een (kleine) computer met een eenvoudig bedienings paneel (bv. touch screen) waarmee een programma kan worden ingebracht. Zo kan men er bijvoorbeeld voor opteren om een bepaalde waterleiding groep elk uur gedurende tien minuten te laten werken en een andere maar één keer per week gedurende een hele nacht. Het openen en sluiten van watertoevoer gebeurt dan met electrisch gestuurde magneetkleppen.

Naargelang behoefte en/of budget bestaan automaten die erg complexe programma’s kunnen uitvoeren.

 

Regen- en andere sensoren in beregeningssystemen

Meten is weten, dit algemene principe geldt onverkort in de besproeiingswereld. De hoeveelheid water aanpassen aan de juiste behoefte kan in feite alleen maar correct gebeuren als via metingen bepaald wordt hoeveel water een bepaald gewas op een bepaald moment nodig heeft. Allerlei sensoren kunnen deze broodnodige informatie op elk tijdstip meten en de besturingsautomaat neemt de nodige actie.   Misschien mogen we in deze context nog even volgende meegeven:

 

Maar. Wie een beregeningsinstallatie in zijn tuin laat plaatsen, pakt daar meestal graag mee uit. Gevolg: er wordt te vaak en te lang en teveel beregend. De oppervlakte wordt wel goed nat, maar wordt er wel efficiënt besproeid? Hoe werkt de waterverdeling ondergronds? Hoeveel water hebben de planten eigenlijk nodig?  

Herman Marien, in ‘hoe efficiënt beregenen’.